vrijdag 9 april 2010

Wederom vertrouwelijkheid,

Als het vertrouwen in het gemeentebestuur niet erg groot is vlucht je als bestuur maar in vertrouwelijkheid en zo heeft de Graafse soap over het lek bij het Wisseveld weer een vervolg.

Geheel volgens verwachting van ieder logisch denkend mens heeft de politie geen dader(s) of daderes(sen) gevonden van het lekken van vertrouwelijk informatie over het Wisseveld. Heel verstandig stopt de politie dus met het onderzoek. Jammer, maar zaak gesloten zou je denken. Maar nee. Eerst spreekt de burgemeester haar teleurstelling uit en vervolgens vindt Keerpunt 2010 weer dat de burgemeester daarmee de raadsleden tekort doet. Hopelijk wil hij niet zover gaan dat het onderzoek moet worden uitgebreid van directeur tot koffiejuffrouw. (Laat ik ook maar eens verwijzen naar zijn weblog. Hij doet dat ook regelmatig naar de mijne: www.jacquesleurs.nl). Dat zal ook tot niets leiden. De enige mogelijkheid is nog Frank Houtappels van de Gelderlander op de pijnbank leggen. Voor die aanpak zijn wij nog te beschaafd. Stoppen met deze soap dus.

Wat dan wel? Allereerst er voortaan rekening mee houden dat zaken niet langer dan een week geheim kunnen blijven. Jammer, maar daarvoor zijn we weer te onbeschaafd geworden.

Kom vlug naar buiten met wat er met het Wisseveld aan de hand is. Er zijn nu 7 raadsleden die, als het goed is, op dit terrein nog van niets weten en er lopen 7 ex-raadsleden die er wel mee op de hoogte zijn. Zeer binnenkort is het aantal ingewijden dan ook sterk vergroot.

Belangrijker is echter dat zeer binnenkort toch over het Wisseveld moet worden gesproken. Scheepswerf, AZC en parkeernota zijn onderwerpen waar het Wisseveld en rol zal spelen. Ook in het raadsprogramma 2010-2014 en de kadernota 2010-2014 zal toch moeten worden opgenomen hoe daarmee verder wordt gegaan. Volgens een uitlating van Peter Hendriks, toenmalig fractievoorzitter van de VVD, in de vergadering van 2 februari zou het onderwerp in april/mei op de agenda komen. Op de net verschenen agenda voor april staat het niet. Ik neem toch aan dat het niet weer een vertrouwelijke behandeling wordt. Er is een rottig contract met de Grondbank en dat zal vervelende consequenties hebben. Misschien is openheid dan juist goed. Veel ondernemingen zijn daar gevoelig voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten