vrijdag 30 april 2010

Veel geschreeuw, weinig wol

Zo mag je hetgeen naar buiten komt over het reilen en zeilen van het gemeentebestuur toch wel noemen. Van de scheepswerf lees je dan dat partijen elkaar beschuldigen van niet beantwoorden van brieven en communiceren via de pers. Maar hoe het nu staat met het haalbaarheidsonderzoek naar het verplaatsen hoor je bijna niets. En toch werd, nu al geruime tijd geleden, aangekondigd dat er met daadkracht aan zou worden gewerkt. Volgens die toezeggingen hadden de resultaten nu bekend moeten zijn. Grappig is wat ik op de site van Jacques lees dat de werkzaamheden aan dit onderzoek worden stilgelegd tot na het gesprek met de scheepswerf dat op maandag plaatsvindt. Dat lees je op donderdag 29 april. Tot maandag wordt er sowieso niet gewerkt.

Wethouder Bos verwijt de scheepswerf dat het college voornemens van de werf uit de pers moet vernemen. Hij vindt dat geen stijl. Op zich heeft hij daarin wel gelijk, maar het is ook bij het college gebruikelijk zo te werk te gaan. Kijk maar naar de aankondiging van rioleringswerkzaamheden op de markt. Noch de wijkraad, noch de ondernemers waren zelfs maar op de hoogte, laat staan dat zij een inbreng hadden. Het gevolg was natuurlijk dat de werkzaamheden werden uitgesteld. Bovendien is de stap van de scheepswef om naar een oplossing buiten Grave te zoeken niet zo verbazingwekkend. Al; eerder heb ik op dit platform gesteld dat dit de enige aanpak is die voor Grave een eind maakt aan de problemen die de scheepswerf met zich meebrengt. Ook in de brandbrief van de werf aan de raad gaf de directeur aan dat als verplaatsing niet op redelijke termijn zou zijn te realiseren en de gemeente niet zou meewerken aan de uitbreiding verder de Maas op, de werf uit Grave zou verdwijnen. Dan is naar buiten Grave verplaatsen nog de enige reddingsmogelijkheid. Aan die brief werd door de raad afgelopen raadsvergadering geen woord vuil gemaakt.

Jacques Leurs opperde nog de mogelijkheid dat het college niet goed weet wat er ambtelijk allemaal gebeurt. Je kunt het wel wat uitbreiden. Al meer is mij de gebrekkige dossierkennis bij de wethouders opgevallen. Dat blijkt vooral tijdens de voorbereidende vergaderingen. Veel te vaak weten de wethouders geen antwoord op de meest voor de hand liggende vragen. Zelfs ambtelijke steun ter plaatse helpt niet en dan moeten de vragen of schriftelijk worden beantwoord of tijdens de besluitvormende vergadering alsnog worden gegeven. De raad neemt hier al lang genogen mee. Dat wethouders bij de besluitvormende vergadering aanwezig zijn om alsnog vragen te beantwoorden is standaard.
Ook de mededeling van wethouder Bos dat het terrein aan de Koninginnedijk bij het Oranjebastion als tijdelijke parkeerplaats ter vervanging van het CHV-terrein is daar een voorbeeld van. Lees de B&W-besluiten van 20 april er vmaar eens op na. Daar wordt weliswaar gesproken over een "bepaald terrein", maar reken maar dat in het B&W-stuk het voormalige Savelkoulsterrein staat vermeld. Bovendien kunnen we het nu buiten zien. Over het Wisseveld moet je nu eenmaal geheimzinnig doen. De B&W-besluitenlijst wordt er niet duidelijker door. Onzinnig gedoe.

Het wordt hoog tijd dat er weer wordt bestuurd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten